BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Mempunyai tugas melaksanakan penempatan, pelatihanm kerja dan perluasan kerja serta menangani transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pemberdayaan Tenaga kerja dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;
  2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelatihan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;
  3. Pembinaan, pemasaran dan pengurusan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.