Lompat ke konten

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja & Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penempatan, perluasan kerja, dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta menangani ketransmigrasian.

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program bidang penempatan, pelatihan, tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi
  2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelatihan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi
  3. Pembinaan, pemasaran dan pengurusan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas