Seksi TRANSMIGRASI

Seksi Transmigrasi

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat dan penyuluhan, pengurusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, melakukan urusan pelayanan transmigran dan sarana transito, pengangkutan dan pengawalan transmigran.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi
  2. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dan penyuluhan
  3. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran
  4. Pelaksanaan pelayanan transmigrasi dan pemeliharaan transito
  5. Pelaksanaan pengangkutan dan pengawalan
  6. Pelaksanaan administrasi transmigrasi
  7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program transmigrasi; dan
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.